polskieradio.pl

Wiarygodny wizerunek

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozwijać swoje zdolności interpersonalne niezbędne w komunikacji społecznej – kandydujących w konkursach na stanowiska menadżerskie, wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne.

  Formuła

  Formuła

  • mini wykłady połączone z praktycznymi ćwiczeniami umożliwiającymi uczestnikom znalezienie się w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do realiów (wystąpienia przed kamerą, audytorium)
  • liczebność jednej grupy – do 10 osób
  • 12 godzin dydaktycznych - 2 dni po 6 godzin
  Ile zapłacę?

  Ile zapłacę?

  • 2 500 zł netto + 23% VAT
  • w powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomoce szkoleniowe, komplet plików z własnymi nagraniami oraz serwis kawowy i obiadowy
  Wykładowca

  Cele

  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania wiarygodnego wizerunku oraz nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z otoczeniem
  Formuła

  Korzyści

  • uzyskanie praktycznych wskazówek jak konstruować i wygłaszać wypowiedzi do większego audytorium tak, by były one wiarygodne dla mediów i wyborców
  • analiza możliwych strategii udzielania odpowiedzi na trudne pytania
  • poznanie zasad reagowania na kampanie negatywne

  Program

  Dzień 1

  • Wizerunek mówcy
   • mowa ciała, panowanie nad emocjami, zachowania niewerbalne budujące pożądany wizerunek polityka, mówcy, lidera, kandydata na stanowisko menadżera
   • mocne i słabe strony kandydata, budowanie indywidualnego wizerunku
   • występowanie przed audytorium, wiece, spotkania z publicznością lub wyborcami, rozmowy twarzą w twarz
   • pytania i odpowiedzi, zarządzanie pytaniem i pytającym, udzielanie odpowiedzi akceptowanej i budzącej zaufanie, techniki opanowania stresu
   • akcentowanie w komunikacji werbalnej, skuteczność przekazu, porządkowanie faktów i argumentów, cechy pożądane u mówcy, rozpoznawanie emocji słuchaczy
  • Trudne sytuacje
   • reagowanie na kampanię negatywną i sytuacje kryzysowe, strategie wizerunkowe w kryzysie, komunikacja kryzysowa
   • występowanie przed kamerą, udzielanie wywiadów, uczestnictwo w debatach, kluczowe fragmenty wypowiedzi, docieranie do świadomości odbiorców
   • konstruowanie komunikatu dla mediów i wyborców, programy, przesłania, najważniejsze treści przekazu
   • media społecznościowe, aktywność w sieci, komunikacja internetowa, wizualizacje na potrzeby kampanii, siła przekazu sieciowego
   • organizacja konferencji prasowych, mailingu, współpraca z mediami, skuteczne narzędzia Public Relations w polityce na poziomie samorządowym oraz w kampaniach informacyjnych i społecznych
  • Co jeszcze warto wiedzieć?
  • Szkolenia odbywają się w salach wykładowych oraz studiu treningowym Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia w nowym budynku przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.
  • Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu w trakcie trwania szkolenia.
  • Uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia.

  Jak zapisać się na szkolenie?