polskieradio.pl

Zgłoszenie krok po kroku:

 1. Ustalenie wstępnego terminu z Centrum Edukacji Medialnej telefonicznie lub mailowo.
 2. Niezwłoczne przesłanie do Centrum Edukacji Medialnej zgłoszenia (zapis elektroniczny lub w formie skanu) zawierającego poniższe dane:

  - nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej, dla której wystawiona zostanie faktura
  - adres firmy lub osoby fizycznej
  - NIP
  - termin wycieczki lub warsztatów oraz liczbę uczestników
  - wysokość wpłaty
 3. Dokonanie wpłaty z zaznaczeniem nazwy: Wycieczka Sekrety Radia lub Radiowe warsztaty Magia radia będące jednocześnie potwierdzeniem zarezerwowanego terminu na nr konta:

  PKO BP S.A.: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389
  Polskie Radio S.A. w likwidacji jest zobowiązane Ustawą o Podatku VAT do fakturowania wszystkich wpłat na rzecz Spółki.
 4. Przesłanie pocztą elektroniczną imiennej listy uczestników najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem.

  Imienna lista poza wykazem uczestników i opiekunów powinna zawierać nazwę firmy lub nazwisko osoby fizycznej, termin i godzinę wycieczki.
 5. INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:

  Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia
  , al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.

  tel. 22 / 645 94 48, 22 / 645 30 69

  e-mail: bogumila.wojcik@polskieradio.pl
  cem@polskieradio.pl

zdjęcie z wycieczki 1
zdjęcie z wycieczki 2
zdjęcie z wycieczki 3
zdjęcie z wycieczki 4
zdjęcie z wycieczki 5