polskieradio.pl

Skuteczna komunikacja menadżerska

Podczas spotkań menadżerskich jesteśmy obserwowani przez pryzmat umiejętności przekazu komunikatu oraz skuteczności działania. Na szkoleniu dowiesz się jak przeprowadzić wystąpienie improwizowane, jak świadomie zarządzać wypowiedzią. Poznasz sztukę radzenia sobie z różnymi typami odbiorców.

 • Szkolenie skierowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, liderów i kierowników zespołów.
Formuła

Formuła

 • mini wykłady połączone z warsztatami
 • ćwiczenia są rejestrowane kamerą
 • liczebność grupy - do 8 osób
 • 14 godzin dydaktycznych - 2 dni po 6 godzin
Ile zapłacę?

Ile zapłacę?

 • 2 500 zł + 23% VAT
 • w powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomoce szkoleniowe, komplet plików z własnymi nagraniami oraz serwis kawowy i obiadowy
Wykładowca

Cele

 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat:
 • skutecznego przekazywania informacji
 • jak być konkretnym i komunikatywnym mówcą
 • tworzenia komunikatów bez zbędnych informacji
 • sposobów obrony własnych poglądów czy przedstawianych warunków
 • ćwiczenia budowania konkretnej i komunikatywnej wypowiedzi
Formuła

Korzyści

 • przekazanie podstawowej wiedzy i doskonalenie umiejętności pozwalających zastosować poznane techniki mówienia w czasie wystąpień publicznych
 • poznanie metod umożliwiających poprawę zdiagnozowanych błędów
 • poznanie zasad opanowania stresu związanego z wystąpieniami publicznymi, sztuki radzenia sobie z różnymi typami odbiorców, oraz umiejętności działania kreatywnego i asertywnego

Ramowy program

Dzień 1

  • zasady poprawnej komunikacji – przekaz jako wniosek, który wyciągają odbiorcy z adresowanej do nich wypowiedzi
  • podstawowe informacje z dziedziny komunikacji społecznej
  • porządkowanie faktów, układ czytelnej wypowiedzi – tworzenie konkretnego komunikatu
  • podstawy zarządzania stresem, metody opanowywania tremy, nawiązywania relacji z odbiorcami, wyrabianie wizerunku mówcy miłego i kompetentnego
  • modele zachowań autoprezentacyjnych
  • mowa ciała przemawiającego, komunikaty niewerbalne
  • ćwiczenie autoprezentacyjne
  • mowa ciała słuchaczy – wnioskowanie na podstawie komunikatów niewerbalnych o nastawieniu emocjonalnym i poziomie zaangażowania odbiorców
  • elevator pitch – co i jak przekazać odbiorcom, gdy ma się tylko kilkadziesiąt sekund do dyspozycji?
  • sztuka aktywizowania słuchaczy, utrzymywanie uwagi, zarządzanie spotkaniami i prezentacjami
  • efekt pierwszeństwa, porządkowanie psychologiczne informacji podawanych w czasie wystąpienia
  • zarządzanie pytaniami i udzielanie odpowiedzi w czasie wystąpień publicznych, działania reaktywne w czasie prezentacji. Techniki udzielania odpowiedzi na trudne pytania
  • sztuka przekonywania odbiorców, strategie uzyskiwania aprobaty dla prezentowanych wartości i poglądów, moderowanie dyskusji, asertywność mówcy
  • wykorzystywanie efektu świeżości dla skutecznego przekazywania najważniejszych treści wystąpienia
 • Co jeszcze warto wiedzieć?
 • Szkolenia odbywają się w salach wykładowych oraz studiu treningowym Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia w nowym budynku przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.
 • Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu w trakcie trwania szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?