polskieradio.pl

Skuteczna prezentacja

Szkolenie skierowane jest do osób stających przed koniecznością wystąpień publicznych, biorących udział w negocjacjach, prezentacjach, spotkaniach biznesowych.

 • Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki jak budować własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami, jak dobierać i prezentować argumenty.
Formuła

Formuła

 • praktyczne warsztaty umożliwiające przećwiczenie zachowań w czasie symulowanych wystąpień publicznych
 • ćwiczenia odbywają się przed kamerą i mikrofonem
 • liczebność grupy - do 8 osób
 • 14 godzin dydaktycznych - 2 dni po 6 godzin
Ile zapłacę?

Ile zapłacę?

 • 2 500 zł + 23% VAT
 • w powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, pomoce szkoleniowe, komplet plików z własnymi nagraniami oraz serwis kawowy i obiadowy
Wykładowca

Cele

 • dostarczenie wiedzy na temat przygotowania się do wystąpień publicznych oraz jak pracować nad techniką mowy i kulturą słowa
 • szczegółowa analiza przedstawionych prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem języka i konstrukcji wypowiedzi, estetyki komunikatywności przekazu werbalnego
Formuła

Korzyści

 • uzyskanie praktycznych wskazówek jak budować własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami
 • jak dobierać i prezentować argumenty podczas prezentacji, szkoleń, negocjacji, spotkań biznesowych lub innych wystąpień publicznych

Ramowy program

Dzień 1

 • Prezentacja jako interakcja pomiędzy prezenterem a audytorium
  • Siła wizerunku prezentera – umiejętność kierowania swoimi emocjami
   • Język prezentacji a uwiarygodnienie prezentacji:
    • Styl wypowiedzi
    • Dobór słownictwa
    • Ekspresja językowa
    • Zwięzłość wypowiedzi
   • Ekspresja brzmieniowa prezentacji
    • Wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu
    • Estetyka operowania głosem
    • Ekspresja jako środek przyciągania i utrzymywania uwagi słuchaczy
   • Szczegółowa analiza przedstawionej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem (część praktyczna):
    • Języka wypowiedzi
    • Konstrukcji wypowiedzi
    • Estetyki przekazu werbalnego
    • Komunikatywności przekazu

   Dzień 2

   • Komunikacja społeczna, czyli jak ludzie się porozumiewają
    • Sposoby komunikowania i ich skuteczność w określonych sytuacjach
    • Kanały komunikacji
    • Rola pierwszego wrażenia w kontaktach z publicznością (odbiorcami)
    • Efekt „pierwszeństwa” i „świeżości” w konstruowaniu wypowiedzi
    • Co to jest “timing” i jaka jest jego rola
    • Stres w wystąpieniach publicznych i jego motywująca rola
    • Komunikacja niewerbalna – rola gestów, elementy body language
   • Prezentacje publiczne
    • Język i konstrukcja wystąpień publicznych – master message prezentcji
    • Opanowywanie stresu
    • Jak określić i wspierać własne mocne strony osobowości?
    • Postawa, sylwetka, gesty
    • Zdobywanie i utrzymywanie zainteresowania audytorium
   • Mówca a audytorium, budowanie relacji z odbiorcami
    • „ice breakers”, czyli wzbudzanie zainteresowania
    • Motywacje i możliwości odbiorców
    • Ingracjacje, komplementarność cech mówca-odbiorcy
    • Moderowanie dyskusji, odpowiedzi na pytania audytorium
    • Opanowywanie dezaprobaty, komunikowanie zmian i kontrowersji
    • Studia przypadków, ilustrowanie słowne wystąpień
   • Strategie udzielania odpowiedzi na pytania, trudne sytuacje, obrona własnych poglądów i wizerunku
    • Co jeszcze warto wiedzieć?
    • Szkolenia odbywają się w salach wykładowych oraz studiu treningowym Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia w nowym budynku przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.
    • Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu w trakcie trwania szkolenia.
    • Uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia.

    Jak zapisać się na szkolenie?