polskieradio.pl

Profesjonalna prezentacja on-line

Tradycyjne prezentacje, które zazwyczaj odbywały się w formie spotkań twarzą w twarz, przy ścianie slajdów z PowerPointa, przechodzą do trybu online. Forma prezentacji się zmienia, a trema nadal pozostaje.

 • Co zatem odróżnia prezentacje online od tych tradycyjnych? Bez wątpienia, wymaga to od nas innej formy ekspresji, gdzie umiejętność utrzymania uwagi publiczności za pomocą technologicznych narzędzi staje się kluczowa.
Formuła

Formuła

 • szkolenie online
 • 6 godzin dydaktycznych
Ile zapłacę?

Ile zapłacę?

 • 1 200 zł + 23% VAT
 • w powyższej kwocie zawarte są koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat uczestnictwa pdf
Wykładowca

Cele

 • doskonalenie umiejętności prezentacji online poprzez skupienie się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz optymalizację aspektów wizualnych, takich jak kadr, oświetlenie i tło.
 • Uczestnicy zdobędą także umiejętności efektywnego posługiwania się głosem, mikrofonem oraz technikami radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych online.
Formuła

Korzyści

 • osoby, które chcą poprawić swoje umiejętności prezentacyjne w środowisku online,
 • m.in. przedsiębiorcy, specjaliści ds. marketingu, trenerzy, nauczyciele, studenci, influencerzy, czyli wszyscy, którzy prowadzą komunikację w formie online.

Ramowy program

Dzień 1

 • Wprowadzenie
  • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w "oczach kamery"
  • Rola kontaktu wzrokowego i umiejętności pracy z kamerą
 • Aspekty wizualne
  • Kadr: Jak ustawiać się przed kamerą
  • Oświetlenie: techniki oświetleniowe dla lepszej prezencji
  • Tło: wybór odpowiedniego tła dla profesjonalnego wyglądu
 • Aspekty audialne
  • Jak skutecznie mówić do internetowego mikrofonu
  • Poprawna dykcja i posługiwanie się językiem polskim
 • Techniki prezentacyjne
  • Konstruowanie ciekawych i atrakcyjnych wypowiedzi
  • Metody odpowiadania na pytania słuchaczy
 • Wykorzystanie technologii
  • Rodzaje i momenty wykorzystania pomocy technicznych
  • Tworzenie odpowiedniego pierwszego wrażenia za pomocą narzędzi technologicznych
 • Aspekty głosowe
  • Rola głosu i techniki modulowania
  • Wyrazistość mówienia i dykcja
 • Interakcja z widownią
  • Budowanie dobrego kontaktu i oddziaływanie na grupę online
  • Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi widzów
 • Klarowność i struktura
  • Budowanie klarownej struktury prezentacji
  • Klarowność przekazu i skuteczne przekazywanie informacji
 • Zarządzanie stresem
  • Techniki pokonywania stresu w czasie wystąpień publicznych
  • Konstrukcja poprawnego i skutecznego komunikatu w sytuacjach stresowych
 • Argumentowanie audytorium
  • Identyfikacja odbiorców i dostosowanie prezentacji do audytorium
  • Jak dostosować prezentację do różnych grup odbiorców
 • Kreowanie wizerunku
  • Kim jesteś i jak chcesz się zaprezentować online
  • Sposoby budowania profesjonalnego wizerunku podczas prezentacji online
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?